Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Radim Plhal, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je stanovení a ověření metodiky zjišťování vlivu býložravé zvěře na lesní porosty na územních celcích velikosti průměrné rozlohy honitby. Téma této práce je částečně spjato se současným vývojem lesnické a myslivecké legislativy. Tento vývoj naznačuje, že míra poškození lesních porostů zvěří bude do budoucna považována za základ pro stanovení plánu lovu v jednotlivých honitbách. Práce by měla tedy navrhnout reálnou metodiku, jež by mohla být využívána v praxi.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení