Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Výskyt mývala severního v Olomouckém kraji.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Radim Plhal, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Radim Plhal, Ph.D.
Abstrakt:
Mýval severní je v současnosti považován za problematický druh volně žijícího zvířete, jež současně není považován za zvěř ve smyslu Zákona 449/2001 Sb., o myslivosti. Jeho statut je tedy značně nejednotný a tím pádem ani hospodaření s tímto druhem nemá přesně daná pravidla. Zároveň chybí jakákoliv aktuální data, jež by popisovala výskyt tohoto zvířete případně bližší informace o jeho životních projevech. Nicméně existence tohoto druhu v jednotlivých honitbách může významně ovlivňovat nejen myslivecké hospodaření, ale vůbec hospodaření v krajině jako takové.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení