Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Roháček jedlový je považován za tzv. deštníkový druh (jeho ochranou je automaticky chráněna řada dalších organismů) pro biodiverzitu horských lesů střední Evropy. Pro účinnou péči o zmíněné ekosystémy je proto klíčové znát detailně bionomii roháčka. Ekologické nároky larev roháčka jedlového respektive požadované vlastnosti na obývané kmeny jsou dobře známy. Nicméně chybí ucelené informace o vlastnostech porostů. V rámci navrženého tématu by tedy mělo být cílem zjistit vliv charakteristik porostů (staří, druhové složení, množství mrtvého dřeva, nadmořská výška atd.) na přítomnost roháčka jedlového v lokalitě. Výsledky výzkumu následně mohou napomoci při managementu chráněných územích tj. ochraně roháčka jedlového a biodiverzity dotčených lokalit horských lesů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení