Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv syntetických pyrethroidů při asanaci kůrovcové dříví na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) v Hrubém Jeseníku
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Josef Kašák, Ph.D.
Abstrakt: Saproxyličtí brouci vázaní na odumřelé stromy patří mezi druhově nejbohatší a zároveň nejohroženější skupiny organismů v Evropě. Horské lesy v chráněných územích představují často jedny z posledních míst, kde se koncentruje biodiverzita saproxylických brouků. Stejně tak tomu je i v případě CHKO Jeseníky, která je aktuálně pod vlivem rozsáhlé gradace kůrovců vázaných na smrk. Chemická asanace kůrovci napadaného dřeva pomocí aplikace insekticidů (syntentických pyrethroidů) představuje jedno z možných opatření pro omezování populace kůrovců. Vliv chemické asanace kůrovcového dřeva na biodiverzitu saproxylických brouků však není dosud překvapivě znám. Na základě výše uvedeného je proto velmi žádoucí provést terénní výzkum zaměřený na vliv syntetických pyrethroidů na společenstva saproxylických brouků.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení