Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dříví
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Josef Kašák, Ph.D.
Abstrakt:
Chemické ošetření těženého smrkového dříví představuje jedno z možných a často využívaných opatření omezujících populaci kůrovců v hospodářských lesích. Účinnost insekticidů je však značně ovlivněna řadou faktorů. Míra efektivity chemické asanace skládkového dříví v různých podmínkách není proto uspokojivě známa. V souvislosti s aktuální rozsáhlou kůrovcovou gradací je tedy žádoucí ověřit účinnost insekticidů na hospodářsky významné druhy lýkožroutů. Navržené téma by mělo v rámci terénního výzkumu řešit vliv účinnosti chemického ošetření skládek dříví v podmínkách ŠLP Křtiny.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení