Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Průběh počasí v posledních desetiletí potvrzuje poznatky klimatologů o změnách klimatu. Nejvyšší dynamiku změn vykazuje teplota vzduchu, u které je statisticky prokazatelný nárůst. Tento není u úhrnů srážek, ale jejich dynamika je též vysoká. Změna klimatu ovlivňuje podmínky růstu, vývoje i výnosů révy vinné. Cílem práce je vyhodnotit změnu teploty vzduchu a srážek v oblastech pěstování révy vinné, stanovit bioklimatologické podmínky pro rozšiřování ploch jejího pěstování na Moravě (nebo v Čechách). Využít dosavadní rajonizace pěstování révy vinné jako podklad a vymezit rozdíly k roku 2020.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Specializace
N-ZIZ Zahradnické inženýrstvíNVAV Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.