Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Aroklimatická rajonizace vinné révy
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Průběh počasí v posledních desetiletí potvrzuje poznatky klimatologů o změnách klimatu. Nejvyšší dynamiku změn vykazuje teplota vzduchu, u které je statisticky prokazatelný nárůst. Tento není u úhrnů srážek, ale jejich dynamika je též vysoká. Změna klimatu ovlivňuje podmínky růstu, vývoje i výnosů révy vinné. Cílem práce je vyhodnotit změnu teploty vzduchu a srážek v oblastech pěstování révy vinné, stanovit bioklimatologické podmínky pro rozšiřování ploch jejího pěstování na Moravě (nebo v Čechách). Využít dosavadní rajonizace pěstování révy vinné jako podklad a vymezit rozdíly k roku 2020.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
C-HEN Horticulture engineeringNVAV Vinohradnictví a vinařství

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.