Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Přehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesa, dřevin, a škod na nich
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci oborů znaleckých činností Lesní hospodářství (Dříví, Těžba, Myslivost); Ochrana přírody; Oceňování lesa, dřevin a škod na nich (včetně dřevin rostoucích mimo les) je oceňování trvalých porostů (ale i lesních pozemků) porovnávacím způsobem prakticky nemožné. Proto jsou uplatňovány způsoby nákladové a výnosové. Jaká je však skutečná realizovaná cena (cena obvyklá v místě a čase) za prodej nebo koupi (směnu) majetku je často velmi komplikované odhadnout, a také vzhledem k nízkému množství takto realizovaných směn (obchodů), těžké porovnat. Úkolem diplomové práce je nalézt možnosti využití různých internetových databází (zejména z realitních kanceláří, či i různých spolků). V rámci práce bude navržena i vlastní možnost podoby a tvorby takové databáze, včetně porovnání s ostatními již existujícími databázemi z jiných znaleckých oborů/odvětví/specializací. Práce bude obsahovat literární rešerši, vlastní experiment, provedení analýz (např. SWOT) a další výstupy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství
N-KJNI Krajinné inženýrství
-- neomezeno --
N-EUFO European Forestry
N-EUFO-EUFO European Forestry

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.