Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Abstrakt: Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení