Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákona
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Vyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákona

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení