Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Osika je v soucasne dobe klimaticke zmeny povazovana za perspektivni drevinu. Jeji ekologie byla v nedavne minulosti studovana, pak zajem pominul. Nabizi se studium na bazi soucasnych poznatku, ktere by objasnilo dynamiku vyvoje, priciny existence a moznosti uplatneni osiky v lesnictvi, ochrane prirody apod. v soucasne dobe nahlych a necekanych zmen. Ve studiu bude vyuzito pedoantrakologie, noveho pristupu v lesnictvi, ktery setri historicky vyvoj lesnich ekosystemu podobne jako palynologie. Poznatky budou konfrontovany s paralelnimi studii v ruznych castech sveta (severni Amerika, Rusko, centralni Asie)na globalni urovni.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení