Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
A custom topic
Stav témy:
schválené (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekologie lesa - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Martin Valtera, Ph.D.
Abstrakt:
The student will work out a topic of his/her own interest, with a focus on the dynamics of forest ecosystems and/or nutrient cycling in forest ecosystems.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia