Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
A custom topic
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Valtera, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Martin Valtera, Ph.D.
Abstrakt:
The student will work out a topic of his/her own interest, with a focus on the dynamics of forest ecosystems and/or nutrient cycling in forest ecosystems.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení