Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vertikální gradient výskytu spór Hymenoscyphus fraxineus
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je popsat výskyt spor v různých výškách nad zdrojem infekce. Práce bude zahrnovat jak terénní měření - odchyt spor rotačními lapači, tak laboratorní zpracování vzorků analýzou DNA a qPCR. Lokalitou výzkumu je 65m silo v Boršově nad Vltavou, případně jiná lokalita s výškovou budovou v zóně zamořené nekrózou jasanů, kterou zájemce navrhne a domluví.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení