Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Problematika externalit v kontextu lesního hospodářství
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Z pohledu ekonomické teorie patří externality k jedné z forem tržního selhání. Obecně je externalita označení pro aktivitu nebo činnost, kterou firmy nebo jednotlivci způsobují nedobrovolné náklady či výnosy jiným subjektům bez kompenzace na trhu. Podle dopadu na okolí se externality člení na pozitivní a negativní. Hlavní pozitivní funkcí lesního hospodářství jsou jeho mimoprodukční funkce. Cílem práce je identifikace hlavních externalit z pohledu lesního hospodářství a jejich následná ekonomická analýza.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení