Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Stav témy:
schválené (Ing. Tomáš Pospíšil - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti uplatňování újem na lesích dle vyhlášky č. 335/2006 Sb. Tyto újmy neboli finanční náhrady jsou způsobeny omezením lesního hospodaření v důsledku požadavků orgánů ochrany přírody. Práce se bude zabývat především možnostmi uplatňování náhrad a jejich výše z pohledu vlastníka lesa. Součástí práce bude případová studie, jejímž cílem bude uvést reálné uplatňování náhrad v provozu na konkrétních datech vybraného lesního majetku a následná komparace mezi skutečnými daty žádosti a potenciálně možnými požadavky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia