Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti uplatňování újem na lesích dle vyhlášky č. 335/2006 Sb. Tyto újmy neboli finanční náhrady jsou způsobeny omezením lesního hospodaření v důsledku požadavků orgánů ochrany přírody. Práce se bude zabývat především možnostmi uplatňování náhrad a jejich výše z pohledu vlastníka lesa. Součástí práce bude případová studie, jejímž cílem bude uvést reálné uplatňování náhrad v provozu na konkrétních datech vybraného lesního majetku a následná komparace mezi skutečnými daty žádosti a potenciálně možnými požadavky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení