Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je analýza problematiky trhu práce v lesnickém (dřevařském) sektoru a zjištění uplatnitelnosti studentů lesnických (dřevařských) oborů na trhu práce. Pomocí dotazníkového šetření budou osloveni absolventi prezenčního studia lesnických (dřevařských) oborů a jejich současní i potencionální zaměstnavatelé. Výsledkem budou návrhy opatření ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia.

There are no limitations of the topic