Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Stav tématu: schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je analýza problematiky trhu práce v lesnickém (dřevařském) sektoru a zjištění uplatnitelnosti studentů lesnických (dřevařských) oborů na trhu práce. Pomocí dotazníkového šetření budou osloveni absolventi prezenčního studia lesnických (dřevařských) oborů a jejich současní i potencionální zaměstnavatelé. Výsledkem budou návrhy opatření ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení