Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Porosty ve vyšších nadmořských výškách mohou být navíc více zasaženy klimatickou změnou z důvodu změny vodního režimu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst javoru mléče a jeho reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na klimatickou změnu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia