Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Abstrakt:
Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Porosty ve vyšších nadmořských výškách mohou být navíc více zasaženy klimatickou změnou z důvodu změny vodního režimu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst jedle bělokoré a její reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na klimatickou změnu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení