Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Summary:
Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Porosty ve vyšších nadmořských výškách mohou být navíc více zasaženy klimatickou změnou z důvodu změny vodního režimu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst jedle bělokoré a její reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na klimatickou změnu.

There are no limitations of the topic