Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Rozdílná strategie zdolávání obodobí stresu suchem může být rozdílná pro opadavé a stálezelené druhy. Stálezené druhy by teoreticky měly volit konzervativnější strategii. Cílem práce bude porovnání růstových charakteristik dvou druhů dubu.

There are no limitations of the topic