Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Summary: Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst stálezeleného dubu cesmínovitého a jeho reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Porosty mediteránních zeměpisných šířek jsou v současnosti vystavovány bezprecedentním stresovým podmínkám vysokých teplot a bude tedy zajímavé sledovat jejich reakci na nové růstové podmínky spojených s klimatickou změnou. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na změnu klimatu v budoucnu.

There are no limitations of the topic