Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Abstrakt: Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst stálezeleného dubu cesmínovitého a jeho reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Porosty mediteránních zeměpisných šířek jsou v současnosti vystavovány bezprecedentním stresovým podmínkám vysokých teplot a bude tedy zajímavé sledovat jejich reakci na nové růstové podmínky spojených s klimatickou změnou. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na změnu klimatu v budoucnu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení