Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Abstrakt:
Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst opadavého dubu portugalského a jeho reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Porosty mediteránních zeměpisných šířek jsou v současnosti vystavovány bezprecedentním stresovým podmínkám vysokých teplot a bude tedy zajímavé sledovat jejich reakci na nové růstové podmínky spojených s klimatickou změnou. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na změnu klimatu v budoucnu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení