Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst břízy bělokoré a její reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Bříza bělokorá je důležitou hospodářskou dřevinou především ve skandinávských zemích, její zastoupení v porostech by se ale mělo po posledních kalamitách zvyšovat i v Česku. Porosty severních zeměpisných šířek nebyly v minulosti vystavovány výrazným stresovým podmínkám a bude tedy zajímavé sledovat jejich reakci na nové růstové podmínky spojených s klimatickou změnou. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na změnu klimatu v budoucnu.

There are no limitations of the topic