Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Abstrakt:
Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst smrku ztepilého a jeho reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Porosty severních zeměpisných šířek nebyly v minulosti vystavovány výrazným stresovým podmínkám a bude tedy zajímavé sledovat jejich reakci na nové růstové podmínky spojených s klimatickou změnou. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na změnu klimatu v budoucnu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení