Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Abstrakt: Vliv biodiversity, potažmo smíšení porostů na jejich odolnost vůči klimatické změně je současným diskutovaným tématem. Existuje řada studií, které dokládají, že smíšené porosty reagují lépe na změny klimatu než monokultury. Existuje ovšem neméně studií tvrdících opak pro různé druhy dřevin. Cílem práce bude zjistit vliv smíšení porostů na anatomicko-morfologickou stavbu slunných jehlic v porostech ve Španělsku. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na změnu klimatu v budoucnu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení