Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Vliv biodiversity, potažmo smíšení porostů na jejich odolnost vůči klimatické změně je současným diskutovaným tématem. Existuje řada studií, které dokládají, že smíšené porosty reagují lépe na změny klimatu než monokultury. Existuje ovšem neméně studií tvrdících opak pro různé druhy dřevin. Cílem práce bude zjistit vliv smíšení porostů na anatomicko-morfologickou stavbu slunných jehlic v porostech ve Španělsku. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na změnu klimatu v budoucnu.

informaceThere are no limitations of the topic