Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Summary:
Dřeviny jsou během svého růstu formovány prostředím, kterému se musejí přizpůsobit z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. Z pohledu funkční anatomie a morfologie dřevin nalezneme řadu znaků, které charakterizují vztah druhu k prosředí, jako jsou poměr listové plochy k funkční části běle, poměr listové plochy k hydraulické vodivosti kmene, specifická hmotnost listu apod. Střihanolisté variety jsou typické redukovanou listovou plochou, která může mít za následek posun funkčních znaků. Redukovaná plocha listové čepele může mít za následek větší odolnost jedince vůči suchu díky lepšímu poměru mezi funkční bělí a výparnou plochou listu, na druhou stranu může redukovaná plocha způsobit menší produkci asimilátů a jejich rychlejší redukci během sucha. Cílem práce je provedení anatomicko-fyziologikcé studie na jedincích dubu v arboretu MENDELU.

There are no limitations of the topic