Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Summary:
Spolu s ontogenetickým vývojem dřeviny se mění i reakce dřeviny na změny prostředí. U senescetních stromů dochází k redukci koruny, listové plochy i kořenového systému a jedinec se tak může stát náchylnější na poškození během období stresu suchem. Ve fázi senescence je celá řada významných památných stromů a „stromových velikánů“ s důležitými společenskými a ekosystémovými funkcemi. O růstu takových stromů jsou dostupné jen omezené informace. Cílem práce je porovnání anatomických a fyziologických reakcí na stres suchem dospělých a senescentních jedinců dubu letního na lokalitě Pohansko v oboře Soutok.

informaceThere are no limitations of the topic