Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by: Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Summary: Lesní hospodaření je jedním z určujících faktorů ovlivňujících druhové složení a diverzitu bylinného patra. Cílem práce bude porovnat druhové složení a diverzitu rostlin v závislosti na zvoleném způsobu hospodaření. Terénní práce budou realizovány v adekvátních lesních porostech na ŠLP Masarykův les, Křtiny. Jedním z hlavních výstupů práce by mělo být doporučení vhodného lesnického hospodaření s ohledem na ochranu biodiverzity.

There are no limitations of the topic