Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Témata související s topolem osikou (Populus tremula) jsou opomíjená jak z hlediska hospodaření tak ekologie. Přitom osika patří k nezastupitelným dřevinám v přirozeném cyklu vývoje lesa, jedná se o klasickou pionýrskou dřevinu a tradičně patřila do portfolia lesního hospodaření v bývalém Československu. Zároveň se jedná o dřevinu, která má ohromný areál, vytváří ojedinělé biotopy s vysokou biodiverzitou a vzhledem k její nenáročnosti může být perspektivní dřevinou v kontextu globálních změn klimatu. Dlouhodobý vývoj a dynamika osikových lesů jsou na okraji zájmu lesnictví, přitom pro vhodný management osiky je znalost její ekologie s přihlédnutím k jejímu dlouhodobému vývoji zásadní. V České republice je zastoupení osiky omezeno převážně na hospodářské lesy. Proto je nutné pro studium dlouhodobého přirozeného vývoje osikových lesů a chování osiky zvolit vhodné lokality s přirozeným výskytem osiky na větších rozlohách. Pro navržené téma se ideálně hodí lesy světlé tajgy v severním Mongolsku, které jsou svým složením blízké naší představě raného holocénu. Navržené téma se bude realizovat na již založených dlouhodobých monitorovacích plochách v severním Mongolsku. Těžiště práce bude spočívat ve zjišťování a interpretaci dlouhodobého vývoje osiky na zvolených lokalitách. Vývoj osiky bude založený na pedoantrakologickém výzkumu, tedy na druhovém složení uhlíků získaných z půdních profilů na daných lokalitách. Téma je mimořádně perspektivní a unikátní jak zvolenou metodou, tak unikátní lokalizací.

There are no limitations of the topic