Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv moderních půdních přípravků na odrůstání semenáčků smrku ztepilého
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Abstrakt: Intenzivní školkařské technologie s sebou přináší snahu o využití půdních přípravků, které upravují vlastnosti substrátu tak, aby byl schopen déle zadržet a poskytovat rostlinám vodu a živiny. V práci bude porovnáván vliv 3 nových přípravků s různým principem úpravy půdních vlastností (Terracottem, Osmocote, Biochar) na odrůstání semenáčků smrku ztepilého.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.