Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Integrace protokolu IPv6 a vzdáleného přístupu do malé firemní sítě
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Abstrakt: Cílem tématu bude bude prověřit aktuální stav malé firemní sítě (firmy LB Bohemia), prověřit možnost integrace protokolu IPv6 do prostředí této sítě a navrhnout způsob pro vzdálené připojení do této sítě. Výstupem práce bude úprava konfigurace sítě, tak aby umožňovala komunikaci koncových stanic prostřednictvím protokolu IPv6. Druhou částí řešení bude zpřístupnění firemní sítě zaměstnancům z domácího prostředí pomocí VPN.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AII Administrace IS/ICT
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.