Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vývin kořenového systému buku lesního z bukvic s různým poškozením klíčků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Abstrakt:
Při současné kůrovcové kalamitě vzniká velké množství holin, které je třeba zalesnit. Zajištění dostatečného množství osiva pro vypěstování sadebního materiálu a semenný rok 2018 vedl Semenářský závod Týniště nad Orlicí (Lesy ČR) k pořízení optického třídiče, který mj. dokáže vytřídit semena s vyvíjejícím se klíčkem v průběhu předkličování před výsevem. Při postupném třídění naklíčených bukvic i v průběhu následného skladování za mrazových teplot však může docházet k poškození klíčků. Cílem práce proto bude vyhodnotit kořenový systém buků vzešlých z bukvic s různým poškozením klíčků v průběhu manipulace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.