Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Půdy Hranického krasu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Abstrakt:
Celková charakteristika půdních typů a vybraných půdních vlastností ve vztahu k vývoji chemismu krasových vod na lokalitě.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení