Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Použití propařovací kolony v lesní školce
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student vyhodnotí použití propařovací kolony v lesní školce ŠLP MENDELU. Bude sledován vliv rozdílných intenzit propaření při různých rychlostech pojezdu stroje na výskyt parazitických hub, plísní, škůdců a zaplevelení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Specializace
N-LSNI Lesní inženýrství
LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.