Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
Na vybrané části ŠLP, student zmapuje a popíše lokality vhodné pro zadržování vody. Na základě zjištěných aktuálních odtokových poměrů, vyliší plochy pro možné zasakování – návrh zatravnění, průlehů, vytvoření MVN, tůní. Případně další opatření na vodních tocích či v údolnicích a terénních depresích.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
LDF
HYDRO Hydrologie
LDF
LHYD Lesnická hydrologie