Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Landscape Management - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Na vybrané části ŠLP, student zmapuje a popíše lokality vhodné pro zadržování vody. Na základě zjištěných aktuálních odtokových poměrů, vyliší plochy pro možné zasakování – návrh zatravnění, průlehů, vytvoření MVN, tůní. Případně další opatření na vodních tocích či v údolnicích a terénních depresích.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR Forestry
B-FOR-FOR Forestry
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FFWT
HYDRO Hydrology
FFWT
LHYD Forest hydrology