Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Teorie sítí a její aplikace
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Mgr. Petr Liška, Ph.D.
Abstrakt: Teorie sítí je jedna z nejnovějších matematických teorií, která slouží k popisu komplexních systémů a vztahů uvnitř těchto systému, přičemž k jejímu pochopení není třeba žádné vysoké formální vzdělání v matematice. Kromě samotného popisu dané teorie se práce bude věnovat aplikacím dle studentova zaměření a zájmu. Je možné popsat širší uplatnění nebo se věnovat jen konkrétnímu problému a ten studovat do hloubky. Možná uplatnění teorie jsou například při popisu šíření lesních požárů, šíření nemocí, popis metabolismu nebo proteinových interakcí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ARB Arboristika
B-ARB-ARB Arboristika
B-LES Lesnictví
B-LES-ARB Arboristika
B-KRAJ Krajinářství
-- neomezeno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.