Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Komparace hypotečních úvěrů vybraných států
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jolana Stejskalová
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jolana Stejskalová
Abstrakt: Hypoteční úvěry jsou nejčastěji používány k financování nemovitostí. Pro klienty představují dlouhodobý závazek, což vede k důkladnějšímu sběru informací o produktech na hypotečním trhu. Studentka teoreticky popíše význam hypotečního úvěru spolu se souvisejícími základními pojmy. Vzhledem k zacílení na několik států studentka vymezí ekonomickou situaci v příslušných zemích se zaměřením na hypoteční trh. V praktické části vypočítá a vyhodnotí modelový příklad. Závěrem formuluje doporučení pro potenciální uchazeče o hypoteční úvěr na základě získaných znalostí o ekonomické situaci daných států a výsledcích modelového příkladu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení