Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Maticové modely populací
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je popsat diskrétní model populační dynamiky tzv. Leslieho typu. Práce by měla obsahovat popis teorie lineární algebry potřebné pro popis daného modelu. Model reprezentuje primárně populace strukturované podle věku. Práce by měla obsahovat potřebné matematické nástroje, samotný popis metody a ukázku použití s ohledem na obor studenta.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení