Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Metoda kritické cesty a její aplikace
State of topic: approved (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Mathematics - FFWT
Max. no. of students:2
Proposed by:
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
Summary:
Metoda kritické cesty je grafový algoritmus, který se využívá při plánování projektů složených ze vzájemně provázaných a navazujících činností. Výstupem je nekratší možný čas potřebný k dokončení projektu a vyhledání činností, které se nesmí zpozdit pro včasné dokončení projektu. Metodu lze použít při plánování výzkumných projektů, staveb, výroby, softwarového vývoje a mnoha dalsích. Cílem práce je popis metody a ukázka jejího využítí v konktrétním případě vztahujícímu se k oboru studenta.

There are no limitations of the topic