Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Metoda kritické cesty a její aplikace
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Metoda kritické cesty je grafový algoritmus, který se využívá při plánování projektů složených ze vzájemně provázaných a navazujících činností. Výstupem je nekratší možný čas potřebný k dokončení projektu a vyhledání činností, které se nesmí zpozdit pro včasné dokončení projektu. Metodu lze použít při plánování výzkumných projektů, staveb, výroby, softwarového vývoje a mnoha dalsích. Cílem práce je popis metody a ukázka jejího využítí v konktrétním případě vztahujícímu se k oboru studenta.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení