Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová strategie letiště Brno Tuřany - profil návštěvníka
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Abstrakt: Na základě analýzy současného stavu navrhnout marketingovou strategii letiště. Dílčím cílem je identifikovat profil současného návštěvníka. Metodika: primární průzkum, spolupráce s vedením letiště při získání sekundárních datOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MCR Management cestovního ruchu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.