Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Výskyt korovnice kavkazské (Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890)) na polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zmapování výskytu korovnice kavkazské na zájmovém území včetně kvantifikace škod. Dále bude hodnocena vazba mezi výskytem/škodami a charakteristikami porostů. Výstupem práce bude mimo jiné zhodnocení významu druhu v zájmovém území a doporučení pro lesní hospodaření.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.