Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Benfordův zákon a testování velkých souborů dat
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Abstrakt:
Benfordův zákon říká, že v řadě datových souborů se nevyskytují na prvním místě v desetinném zápisu všechny číslice se stejnou pravděpodobností. Přes legendární způsob objevení zákona na základě ohmatanosti stran v tabulkách logaritmů se jedná o cenný nástroj pro zpracování velkých numerických souborů. Testování dat na platnost tohoto zákona může přivést k podezření na manipulaci s daty. Cílem práce je shrnout současné poznakty týkající se Benfordova zákona a ověřit jeho platnost na vybraných datových souborech z oblasti zájmu studenta (krajinářství, lesnictví, dřevařství, arboristika, ...).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení