Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
State of topic:
approved (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Engineering - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Práce se bude zabývat analýzou principů, parametrů a faktorů použití alternativních druhů pohonů lesních lanovek, jejich srovnáním se stávajícími principy pohonů a perspektivami jejich využití v provozní praxi LH. Téma práce je vypisováno na návrh VS Křtiny, jejíž pracovníci budou v roli konzultantů.

There are no limitations of the topic